W utrzymaniu optymalnej temperatury pomagają promienniki gazowe.

W dzisiejszych czasach, kiedy Polska jest krajem, który należy do Unii Europejskiej, wszelkie wymogi dotyczące warunków pracy również są co najmniej na poziomie europejskim. Dlatego każde pomieszczenie, w którym pracują ludzie, ma swoje określone wymogi dotyczące bardzo wielu aspektów. Jedne z takich europejskich wymagań dotyczą temperatury jaka powinna panować w pomieszczeniu, w którym pracują ludzie. Zalecane w takich wymogach są zarówno temperatury minimalne jak i optymalne.

Do zapewnienia zarówno tej minimalnej jak i optymalnej temperatury służą oczywiście systemy grzewcze. Na wielkich halach produkcyjnych są to zazwyczaj promienniki gazowe, które promieniują ciepłem bezpośrednio na pracujących na hali ludzi. Dzięki temu odczuwają oni wyższą temperaturę aniżeli ta, która w rzeczywistości panuje na hali.

Optymalną temperaturą do pracy jest temperatura wahająca się w zakresie od 18 do 21 stopni Celsjusza. Taka temperatura powoduje, że wydajność pracowników jest niemalże maksymalna. Temperatura minimalna, poniżej której w warunkach zamkniętych nie powinno się pracować to piętnaście stopni Celsjusza, ale to zależy od specjalnych przepisów wewnętrznych danej hali. Wiadomo przecież, że na chłodniach ta temperatura będzie o wiele niższa.

Promienniki gazowe, że jeszcze o nich wspomnę kilka zdań, świetnie nadają się do zapewnienia temperatury odczuwalnej. Ich promieniowanie ciepłej otacza ciała stałe znajdujące się na hali produkcyjnej, dzięki czemu halę można ogrzewać tylko w jej najbardziej eksploatowanych partiach. Nie ma konieczności ogrzewania powietrza w całej hali. Promienniki gazowe to doskonałe rozwiązanie.